INDIAN SOCIETY FOR
TRAINING & DEVELOPMENT

National Council Members – Western Region

About ISTD

Ahmedabad
 • Prof Nilam Panchal
 • 9726676890
 • nilamcpanchal@gmail.com
 • Dr Pawan Kumar Chugan
 • 9825595573
 • pkchugan@gmail.com
 • Mr Manish S Singh
 • 8860641838
 • manish@radikmarketing.com
 • Anand
 • Dr Raju Rathod
 • 9825271352
 • rajumrathod@rediffmail.com
 • Mr Bhagirath Om Prakash Bhora
 • 9924628323
 • 1076bohra@gmail.com
 • Dr Yagnesh Dalvadi
 • 9428799455
 • yagneshroyal@yahoo.co.in
 • Aurangabad
 • Prof. J.B. Bagade
 • 9370696393
 • bagadejayprakash53@gmail.com
 • Mr Ravindra M Kolharkar
 • 9011014562
 • ravindra-kolharkar@hedgewar.org
 • Bhavnagar
 • Mr. Sunil Rajani
 • 9428230115
 • sunilrajani90@gmail.com
 • Bhopal
 • Shri Salil Chatterjee
 • 9425411264
 • salilpnb@yahoo.co.in
 • Ms. Rashmi Bhargava
 • 9826076900
 • denovo.rb@gmail.com
 • Shri Vikas Choudhary
 • 9893425549
 • vikasns@yahoo.com
 • Shri R G Dwivedi
 • 9826019132
 • rgdwivedi@yahoo.com
 • Mr Avdesh P Singh
 • 9425012971
 • apsinghy@yahoo.co.uk
 • Goa
 • Shri Atul Bipin Shah
 • 9823617362
 • atulshahgoa@gmail.com
 • Mr Shirish Avinash Naik Desai
 • 7774079770
 • shirishgoa1958@gmail.com
 • Gwalior
 • Dr Sher Singh Bhakar
 • 9009185775
 • ssb1958@rediffmail.com
 • Indore
 • Dr Rishu Roy
 • 9826337744
 • rishuroy1429@gmail.com
 • Dr(Ms)Santosh Dhar
 • 9829068526
 • santosh_dhar@hotmail.com
 • Dr Durgalal T Manwani
 • 9300289088
 • dtmanwani@yahoo.com
 • Islampur
 • Dr (Mrs.) Sushma Shekhar Kulkarni
 • 9970700701
 • sushma.kulkarni@ritindia.edu
 • Dr (Ms) Hemlata Vivek Gaikwad
 • 9422702440
 • hemlata.gaikwad@ritindia.edu
 • Kakrapar
 • Shri Rajesh Kumar Dubey
 • 9428821979
 • rkdubeyji@gmail.com
 • Mr Paurush Priyadarshi
 • 9409309737
 • paurush6004@gmail.com
 • Mumbai
 • Shri Radharaman Gopinath Panickar
 • 9821067309
 • rgpanicker60@gmail.com
 • Dr.(Ms) Aneeta Madhok
 • 9820006746
 • aneetamadhok@openspaces.in
 • Shri Mehul Kuwadia
 • 9820016055
 • mehul@greycellsindia.com
 • Mr Rajan Umralkar
 • 9769029777
 • rajanumralkar@gmail.com
 • Mr Rakesh Kumar
 • 7738012200
 • rksp01inv@gmail.com
 • Dr Rita Rangnekar
 • 9819643167
 • ritarangnekar@yahoo.com
 • Shri Uday V Ghag
 • 9890246697
 • Udayghag41@gmail.com
 • Shri Sherry Thomas Mathew
 • 9867360957
 • sherry.tm@gmail.com
 • Shri Vinod S Warrier
 • 9324060153
 • vinodswarrier@gmail.com
 • Dr Ajit Vishnu Salvi
 • 9833539031
 • ajitsalvi66@gmail.com
 • Nagpur
 • Dr Vijay Phate
 • 9422126457
 • dr.vijay.phate@gmail.com
 • Mr Surendra S Gedam
 • 8390902575
 • surendragedam36@gmail.com
 • Dr Yugalkishore Rayalu
 • 9422802081
 • yugalrayalu@yahoo.com
 • Nashik
 • Shri Ashok Gopal Deshpande
 • 9822535824
 • chairman.istdnashik2020@gmail.com
 • Dr Vaibhav Avinash Mahajan
 • 8888625990
 • vaibhavkhu@gmail.com
 • Navi Mumbai
 • Mr Ramesh Neelakanthan
 • 9769684545
 • ithielconsultancy@gmail.com
 • Shri Kurien Daniel
 • 9821135316
 • kuriendaniel@hotmail.com
 • Dr Dattajirao Y Patil
 • 9820424924
 • dattajipatil@rediffmail.com
 • Pune
 • Mrs Simantini Nitin Bhawsar
 • 9422910948
 • sbhawsar@yahoo.com
 • Dr Rashmi Bhalachandra Hebalkar
 • 9822590354
 • rashmihebalkar@rediffmail.com
 • Dr Mohan Vasant Uchgaonkar
 • 9890037506
 • uchgaonkarmohan@gmail.com
 • Shri Yogesh K. Upadhyay
 • 9890206661
 • dryku18@gmail.com
 • Dr Girish Jagdish Bakshi
 • 9763729891
 • girish.bakshi@gmail.com
 • Mr Brijmohan Mishra
 • 9890046556
 • brijmishra@gmail.com
 • Rajkot
 • Mr. Chetan Bhojani
 • 9428202263
 • chetan.bhojani@gmail.com
 • Silvassa
  Surat
 • Dr. Manish Sidhhapuria
 • 9227922734
 • mvsidhpuria@gmail.com
 • Dr Parag Sanghani
 • 9898484821
 • parag_sanghani@yahoo.com
 • Vadodara
 • Dr Sheetal Nair
 • 9978910986
 • sheetal@dssgroup.co.in
 • Shri P V Khubalkar
 • 9426375662
 • pvkhubalkar@gmail.com
 • Shri Arvind Pralhad Khode
 • 9898413326
 • arvindpkhode@gmail.com
 • Dr Rajesh Khajuria
 • 9099875771
 • dr.khajuria@gmail.com
 • Shri Dilipkumar S Desai
 • 9375933724
 • dsdistdbrd@gmail.com
 • Shri Satish N Sutariya
 • 9998008767
 • istdsns@gmail.com