INDIAN SOCIETY FOR
TRAINING & DEVELOPMENT

National Council Members – Western Region

About ISTD

Ahmedabad
 • Prof Nilam Panchal
 • 9726676890
 • nilamcpanchal@gmail.com
 • Dr Pawan Kumar Chugan
 • 9825595573
 • pkchugan@gmail.com
 • Dr Udai Lal Paliwal
 • 9057204426
 • dean_icnu@nirmauni.ac.in
 • Anand
 • Dr Raju Rathod
 • 9825271352
 • rajumrathod@rediffmail.com
 • Dr Yagnesh Dalvadi
 • 9428799455
 • yagneshroyal@yahoo.co.in
 • Aurangabad
 • Prof. J.B. Bagade
 • 9370696393
 • bagadejayprakash53@gmail.com
 • Mr Ravindra M Kolharkar
 • 9011014562
 • personnel@hedgewar.org
 • Bhavnagar
  Bhopal
 • Shri Salil Chatterjee
 • 9425411264
 • salilpnb@yahoo.co.in
 • Ms. Rashmi Bhargava
 • 9826076900
 • denovo.rb@gmail.com
 • Shri Vikas Choudhary
 • 9893425549
 • vikasns@yahoo.com
 • Shri R G Dwivedi
 • 9826019132
 • rgdwivedi@yahoo.com
 • Goa
 • Shri Atul Bipin Shah
 • 9823617362
 • atulshahgoa@gmail.com
 • Ms Denzyl Cordeiro
 • 9422639111
 • denflorence@gmail.com
 • Gwalior
 • Dr Sher Singh Bhakar
 • 9009185775
 • ssb1958@rediffmail.com
 • Dr Shailja Bhakar
 • 9229227911
 • shailja.bhakar@prestigegwl.org
 • Indore
 • Dr George Thomas
 • 9425900016
 • director@svimi.org
 • Dr(Ms)Santosh Dhar
 • 9829068526
 • santosh_dhar@hotmail.com
 • Islampur
 • Dr (Mrs.) Sushma Shekhar Kulkarni
 • 9970700701
 • sushma.kulkarni@ritindia.edu
 • Dr (Ms) Hemlata Vivek Gaikwad
 • 9422702440
 • hemlata.gaikwad@ritindia.edu
 • Kakrapar
 • Shri Rajesh Kumar Dubey
 • 9428821979
 • rkdubeyji@gmail.com
 • Mr Chenthamarakshan M
 • 9409309726
 • mchentha@npcil.co.in
 • Mumbai
 • Shri Radharaman Gopinath Panickar
 • 9821067309
 • rgpanicker60@gmail.com
 • Shri P V Kamat
 • 9820667990
 • pradeepvkamat@yahoo.co.in
 • Dr Mahesh Chandra Agarwal
 • 9820151665
 • mca45@rediffmail.com
 • Dr Aaditya Moona
 • 9833104214
 • adityamoona@gmail.com
 • Mr Rajan Umralkar
 • 9324140964
 • rajanumralkar@gmail.com
 • Shri Mehul Kuwadia
 • 9820016055
 • mehul@greycellsindia.com
 • Dr.(Ms) Aneeta Madhok
 • 9820006746
 • aneetamadhok@openspaces.in
 • Shri Sanjeev Shantkumar Doshi
 • 9869686053
 • sanjeevdoshi@hotmail.com
 • Shri Sherry Thomas Mathew
 • 9867360957
 • sherry.tm@gmail.com
 • Ms Vandana Shejwal
 • 9833107572
 • vandanashejwal1@gmail.com
 • Nagpur
 • Dr Vijay Phate
 • 9422126457
 • drvijayphate@gmail.com
 • Mr Surendra S Gedam
 • 8390902575
 • eskaytollways@gmail.com
 • Mr Amit Kasatwar
 • 8390956121
 • amit.kasatwar@gmail.com
 • Nashik
 • Shri Ashok Gopal Deshpande
 • 9822535824
 • ashokdeshpande58@gmail.com
 • Dr Anand Amrut Patil
 • 9823032359
 • dranandpatil2000@gmail.com
 • Navi Mumbai
 • Ms Jayshree Mangesh Katkar
 • 9820718729
 • jayshreemkatkar@gmail.com
 • Shri Kurien Daniel
 • 9821135316
 • kuriendaniel@hotmail.com
 • Dr Dattajirao Y Patil
 • 9820424924
 • dattajipatil@rediffmail.com
 • Pune
 • Mrs Simantini Nitin Bhawsar
 • 9422910948
 • sbhawsar@yahoo.com
 • Dr Rashmi Bhalachandra Hebalkar
 • 9822590354
 • rashmihebalkar@rediffmail.com
 • Dr Mohan Vasant Uchgaonkar
 • 9890037506
 • uchgaonkar.pah@araiindia.com
 • Shri Yogesh K. Upadhyay
 • 9890206661
 • dryku18@gmail.com
 • Shri Naresh Kumar Pinisetti
 • 9923296456
 • naresh.pinisetti@dfpcl.com
 • Rajkot
  Surat
  Vadodara
 • Shri Dilipkumar S Desai
 • 9375933724
 • dsdistdbrd@gmail.com
 • Shri P V Khubalkar
 • 9426375662
 • pvkhubalkar@outlook.com
 • Shri Arvind Pralhad Khode
 • 9898413326
 • arvindpkhode@gmail.com
 • Dr Rajesh Khajuria
 • 9426075402
 • dr.khajuria@gmail.com